Jeg tror på, at pædagogisk supervision udvikler hverdagspraksis og skaber ro for den enkelte medarbejder og hele personalegruppen.
 
Supervision giver mulighed for at belyse og reflektere over emner. Refleksionen medfører nye ideer, ny tænkning og nye handlemuligheder.
 
Har din organisation brug for hverdagsudvikling og ro i den evigt foranderlige pædagogiske verden?
Så er pædagogisk supervision vejen frem.

Supervisor - Lisbeth Harboe

Som uddannet supervisor med en cand.mag i pædagogik har jeg et højt fagligt niveau, men samtidig har jeg stor praksiserfaring som pædagog.
Denne kobling giver mig jordforbindelse, samtidig med at jeg kan bruge helikopterblikket til at skabe refleksion og udvikling i pædagogiske personalegrupper.

Metode

Individuel supervision i grupper.

På skift har en medarbejder et emne med, som vil være supervisionens omdrejningspunkt.
Undervejs i supervisionen inddrages resten af personalegruppen til at reflektere over og hermed være med til at udvikle den pædagogiske praksis.

Alle er aktive under hele processen.
 
 
 

Teoretisk udgangspunkt

Omdrejningspunktet i supervisionen er, at ingen ejer sandheden. Fokus vil være på at skabe så mange ideer og muligheder som muligt.

Supervisionen vil bygge på både den systemiske, narrative, psykodynamiske og kognitive tilgang. Supervisionen vil dog udelukkende dreje sig om arbejdslivet, og af samme grund vil der ikke blive udført terapi.

Mit supervisionsrum

Jeg vægter højt at skabe et trygt supervisionsrum, som er levende og let, og hvor der samtidig er mulighed for læring og udvikling.

For at skabe dette rum anvender jeg undervejs forskellige redskaber til at inddrage hele gruppen, for eksempel diverse metoder til igangsættelse af refleksionen, heriblandt billeder.
Lisbeth Harboe | CVR: 36257598  | Tlf.: 24442645 | lisbethharboe@hotmail.com